Mačky a homeopatia: článok o využití homeopatie v liečbe akútnych ochorení mačiek.


Mačky a homeopatia


Homeopatia nie je novým fenoménom. Je to liečebná metóda používaná pri liečení ľudí i zvierat už tisíce rokov. Jej korene siahajú k starovekým civilizáciám – Egypt, Grécko, India a Čína. Všetky tieto civilizácie pri liečení rôznych chorôb používali poznatok, že podobné lieči podobné.
Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár Samuel Hahnemann (1755 – 1843), ktorý pri preklade lekárskeho článku o malárii spochybnil autorove vysvetlenie účinku chinínu v liečbe malárie. Aby svoju pravdu dokázal, užíval viac dní kôru z chinínovníka páperistého, ktorá obsahuje chinín. Symptómy, ktoré sa následne u neho prejavili - horúčka, zimnica, zrýchlenie tepu, únava a ďalšie boli veľmi podobné príznakom malárie. Na základe tohto poznatku Hahnemann formuloval teóriu, že choroba môže byť liečená liekmi, ktoré u zdravej osoby vyvolajú podobné príznaky. Túto liečebnú metódu nazval homeopatia (z dvoch gréckych slov - homeo (podobný) a pathos (trpiaci)).

Princípy homeopatie

Aj keď v rámci homeopatie možno rozlíšiť viaceré smery, všetky akceptujú nasledovné tri princípy homeopatie – princíp podobnosti, princíp minimálnej dávky a princíp liečby celého pacienta.
Princíp podobnosti je základným princípom homeopatie – podobné má byť liečené podobným, teda správny liek na chorobu je taký, ktorý u zdravého človeka alebo zvieraťa pri podaní veľkej dávky vyvolá rovnaké príznaky, akými trpí pacient. Pri podaní stopového množstva lieku pacientovi sa jeho choroba vylieči, pretože príroda nedovolí, aby v rovnakom čase boli v tele pacienta dve rovnaké choroby. Teda homeopat podaním lieku v tele pacienta umelo vyvolá rovnakú chorobu, ktorá z tela vytlačí tú pôvodnú. Vzhľadom na to, že dávka lieku je veľmi malá neexistuje žiadne riziko vedľajších účinkov.
Princíp minimálnej dávky zdôrazňuje, že extrémne riedenie zdokonaľuje liečivé schopnosti látky a zároveň odstráni jej vedľajšie účinky. Tento princíp je v priamom rozpore s princípmi konvenčnej medicíny, ktorá vyžaduje určitú minimálnu dávku lieku na dosiahnutie účinku. Kým konvenčné lieky sa obyčajne používajú, aby zastúpili alebo potlačili telesné procesy a reakcie, homeopatické lieky stimulujú a zrýchľujú prirodzené obranné systémy organizmu. Homeopatické lieky sú prírodné látky rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho pôvodu.
Princíp liečby celého pacienta je založený na tom, že homeopat lieči celého pacienta a nie chorobu, ako to robí konvenčná medicína. Individuálne symptómy a charakteristiky pacienta ako temperament, osobnosť, emočné a fyzické reakcie sú pri výbere lieku kľúčové. To znamená, že homeopat môže liečiť dve rôzne mačky s rovnakými symptómami rôznymi liekmi.

Princípy homeopatického lieku hovoria nasledovné:

  • Homeopatický liek začína pôsobiť na vrchu tela a účinok sa postupne posúva nižšie
  • Homeopatický liek začína pôsobiť zvnútra tela smerom von, od najdôležitejších orgánov k orgánom menej dôležitým
  • Symptómy vymiznú v opačnom poradí, v akom sa objavili
Homeopatické lieky účinkujú rýchlo pri liečbe akútneho stavu, teda stavu, ktorý sa objaví náhle a so silnými príznakmi ako napríklad horúčka, zvracanie alebo hnačka. Ak zvolený liek neúčinkuje rýchlo, pravdepodobne nebol zvolený správny liek a je možné vyskúšať iný liek.
Pri chronických ťažkostiach, ktoré prichádzajú pomaly a postupne homeopatia nebude fungovať rovnako rýchlo ako konvenčná liečba, preto sa mnoho majiteľov pri liečbe chronických ochorení vracia ku konvenčnej veterinárnej medicíne – nechcú čakať a pozerať sa, ako sa ich mačka stále škriabe alebo má dlhodobo chronickú hnačku.
Pri stimulácii prirodzeného obranného procesu organizmu homeopatickou liečbou môže dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu príznakov nazývanému homeopatická liečivá kríza. Kríza znamená, že telo pacienta sa prirodzene očisťuje od choroby a že prirodzené ozdravné mechanizmy organizmu fungujú. Po takejto kríze nasleduje dlhodobé zlepšenie stavu alebo úplné vyliečenie.

Účinnosť a riedenie homeopatických liekov

Homeopatické lieky sú pripravované prostredníctvom procesu, ktorý sa nazýva potencovanie. Potencovanie zahŕňa sériu systematických riedení a pretrepaní. Potencovanie je dôležité, pretože odstraňuje riziko vedľajších účinkov lieku a aktivuje jeho účinnú zložku.
Potencia alebo riedenie lieku neurčuje jeho účinnosť, ale spôsob jeho účinku:

  • nižšie potencie (ako napríklad 6 CH) sa používajú na liečbu symptómu, ktorý sa prejavuje lokálne a pri dlhodobej liečbe
  • stredné potencie (ako napríklad 30 CH) sa používajú na liečbu celkových symptómov ako napríklad alergia
  • vysoké potencie (ako napríklad 200 CH alebo 1 M) sa používajú väčšinou jednorázovo ak je potrebná silná a rýchla odozva organizmu
Homeopatický liek je označený latinským názvom účinnej látky a kombináciou číslice a písmena. Číselná časť názvu označuje počet riedení, ktorými účinná látka prešla. Písmeno označuje pomer riedenia (D = 1:10, CH = 1:100, M = 1:1000 a LM = 1:50 000). Pri lieku s potenciou 30 CH sa proces riedenia a pretrepania uskutočnil tridsaťkrát, pričom každé riedenie bolo uskutočnené v pomere 1 : 100 (teda množstvo účinnej látky v lieku je 1:100 na tridsiatu).

Využitie homeopatie

Homeopatia má naozaj všestranné využitie v liečbe mačiek. Využíva sa na liečenie chronických a recidivujúcich ochorení (napr. alergia, chronické hnačky, opakované zápaly dýchacích ciest, chronická nádcha), ako aj na liečenie akútnych stavov (napr. zápaly dýchacích ciest, akútne hnačky a zvracania, uhryznutia iným zvieraťom, horúčka, šok).
Homeopatiu je možné využiť pri liečení úrazov, infekcií, psychických problémov a je aj dobrým pomocníkom pri pôrode mačky.
Homeopatia môže byť použitá ako jediná metóda liečby (len na základe konzultácie s odborníkom) alebo ako doplnková liečba ku klasickej liečbe.


naspäť na Články o mačkách