Európska mačka - esencia krásy, temperamentu a inteligencie: profil plemena európska krátkosrstá mačka


Európanky - esencia krásy, temperamentu a inteligencie


Európska krátkosrstá mačka je pôvodným plemenom európskeho kontinentu s predkami medzi európskymi domácimi mačkami. Toto plemeno vzniklo krížením najkrajších jedincov mačky domácej s cieľom vyšľachtiť krátkosrstú, silnú a mohutne stavanú mačku prírodného typu. Európska krátkosrstá mačka je jedným z najpopulárnejších krátkosrstých plemien v škandinávskych krajinách, obzvlášť vo Fínsku a Švédsku.

Charakter a povaha

Európske krátkosrsté mačky sú inteligentné, zvedavé a hravé. Sú pomerne temperamentné a aktívne. Rady šplhajú a oddychujú vo výškach, preto určite ocenia škrabadlo až po strop v blízkosti okna, kde môžu nerušene odpočívať a odkiaľ môžu pozorovať dianie vonku. Majú pomerne silný lovecký pud, takže je dôležité zabezpečiť im dostatok hračiek. Niektoré európske mačky sa dokážu naučiť chodiť na vodítku alebo aportovať mačacie hračky, ale tieto kúsky budú predvádzať len keď sa im samým bude chcieť.
Sú priateľské, ale niekedy môžu byť nedôverčivé voči cudzím ľuďom. Majú rady ľudskú spoločnosť a k svojim ľuďom sú nesmierne milé. Svoju oddanosť dávajú najavo napríklad vítaním majiteľa po príchode z práce, asistenciou pri každodenných činnostiach v domácnosti, maznaním a blízkym kontaktom so svojím človekom. V prípade pracovnej zaneprázdnenosti majiteľa sa odporúča zaobstarať si mačiatka dve (ideálne rovnakého veku alebo z jedného vrhu), ktoré sa spolu zabavia a nebudú trpieť samotou v čase neprítomnosti svojho človeka.
Pre európske krátkosrsté mačky je charakteristická značná prispôsobivosť. S ostatnými mačkami a inými domácimi zvieratami vychádzajú spravidla dobre, pokiaľ neprežili niekoľko rokov ako jediná mačka v domácnosti.
Každá európska krátkosrstá mačka je individuálna osobnosť. Vzhľadom na prikrižovanie jedincov s neznámym pôvodom sa v plemene môžu objaviť mačky s rozdielnymi povahami. Pri výbere mačiatka je preto dôležité zistiť si čo najviac o povahe oboch rodičov a podmienkach chovu. Povaha mačiatka je čiastočne dedičná a závisí od povahy rodičov. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim povahu mačiatka sú podmienky chovu – mačiatka odchované v stálom kontakte s ľuďmi a zvyknuté na bežný chod domácnosti nebývajú bojazlivé a sú viac priateľské.

Chov

Najširšia chovateľská základňa európskej krátkosrstej mačky je v škandinávskych krajinách – Fínsku a Švédsku, kde si toto plemeno do dnešného dňa zachovalo svoju čistotu. Škandinávski chovatelia v chove európskej mačky využívali domáce mačky, ktoré zodpovedali požadovanému typu a do chovných línií neprikrižovali mačky iných plemien. Vplyv britskej krátkosrstej mačky (medzi ktorej predkov patria aj perzské mačky) vo fínskych chovných líniách je minimálny a to napriek tomu, že štandard európskej krátkosrstej mačky bol FIFe (Federation Internationale Feline) schválený až v roku 1981 (až do tohto roku sa európske krátkosrsté mačky posudzovali spolu s robustnejšími britskými krátkosrstými mačkami a boli považované za jedno plemeno).
Napriek tomu, že v súčasnosti je pri tomto plemene uznaných viac ako 70 farebných variet, fínski a švédski chovatelia sa špecializujú na 15 – 20 klasických variet. Medzi najpopulárnejšie farebné variety patria variety s kresbou – čierna, červená alebo korytnačinová (kombinácia čiernej a červenej farby vyskytujúca sa iba u mačiek, nie u kocúrov) mramorovaná, tigrovaná a bodkovaná, prípadne v kombinácii so striebornou podsadou.
Ako európsku krátkosrstú mačku je možné do plemennej knihy zapísať aj mačku s neznámym pôvodom, ktorá spĺňa štandard plemena. Takáto mačka sa musí zúčastniť medzinárodnej výstavy mačiek v triede novicov, kde je posúdená dvoma medzinárodnými posudzovateľmi. Ak získa od oboch posudzovateľov známku výborná, je možné jej vystaviť experimentálny preukaz pôvodu a použiť ju v ďalšom chove. V triede novicov môže byť mačka vystavovaná iba raz. Je však zriedkavé, aby domáca mačka spĺňala štandard európskej krátkosrstej mačky z hľadiska stavby tela, typu a farby (najbežnejšie sfarbenie domácich mačiek – čierna s kresbou a bielou je neuznaným sfarbením pre európsku krátkosrstú mačku). Preto nie je správne vo všeobecnosti považovať domáce mačky za európske krátkosrsté mačky a tieto pojmy zamieňať.
Na Slovensku a v Českej republike nie je toto plemeno veľmi rozšírené, chovateľských staníc zaoberajúcich sa chovom európskych mačiek je len zopár. Pomerne veľa registrovaných jedincov pochádza z triedy novicov (bez známeho pôvodu). Niekoľko európskych mačiek odchovaných na Slovensku má v rodokmeni fínske línie pochádzajúce z importov českých chovateľských staníc.

Štandard plemena

Štandard európskej krátkosrstej mačky vyžaduje, aby na tejto mačke nebol viditeľný vplyv prikrižovania žiadneho iného plemena. Chov týchto mačiek by mal byť založený na upevnení typicky robustného a pružného tvaru tela, ktoré je z anatomického hľadiska zhodné s tvarom tela európskej domácej mačky.
Európska krátkosrstá mačka je stredne veľká až veľká mačka.
Hlava tejto mačky je pomerne veľká, tvár vytvára dojem guľatosti, ale napriek tomu je o niečo dlhšia ako širšia. Čelo je mierne zaguľatené, líca sú dobre vyvinuté. Nos je rovný, stredne dlhý a rovnomerne široký po celej dĺžke. Prechod medzi čelom a nosom je vyznačený miernym prehnutím na úrovni očí. Brada je silná. Uši sú stredne veľké, na špičkách mierne zaguľatené a môžu mať na špičkách chumáčiky chlpov. Sú od seba dosť ďaleko posadené a dostatočne vzpriamené. Výška uší zodpovedá ich šírke v základni. Oči sú okrúhle a otvorené, ďaleko od seba a mierne šikmo posadené. Farba očí je čistá a jasná. Povolené farby sú zelená, jantárová, modrá a tiež nerovnaká (t. j. jedno oko modré a druhé zelené alebo jantárové). Krk je stredne dlhý a svalnatý.
Telo je robustné, silné a svalnaté, nesmie byť zavalité. Hrudník je okrúhly a dobre vyvinutý. Nohy sú silné a pevné, stredne dlhé, rovnomerne sa zužujúce k pevným a guľatým labkám. Chvost je stredne dlhý, pomerne široký v nasadení a rovnomerne sa zužujúci k zaguľatenej špičke.
Srsť je krátka a hustá, pružná a lesklá. Farebné variety vzniknuté krížením s inými plemenami nie sú povolené.
Európska krátkosrstá mačka sa (na rozdiel od britskej mačky) vyskytuje iba v prirodzených farbách, teda vo farbách, ktoré historicky patria k severoeurópskym domácim mačkám. Sú to:

  • biela
  • čierna / modrá / červená / krémová
  • čiernokorytnačinová / modrokorytnačinová
  • čierna / modrá / červená / krémová / korytnačinová / modrokorytnačinová dymová
  • čierna / modrá / červená / krémová / korytnačinová / modrokorytnačinová s kresbou (mramorovaná, tigrovaná, bodkovaná)
  • čierna / modrá / červená / krémová / korytnačinová / modrokorytnačinová strieborná s kresbou (mramorovaná, tigrovaná, bodkovaná)
  • van / harlekýn / bikolor (len v kombinácii s plnými farbami)

Je veľká škoda, že európske mačky s ich milou povahou, príjemným temperamentom a prirodzenou krásou sú na pokraji záujmu slovenských chovateľov. Nadšenci pre toto plemeno a import ďalších nepríbuzných zvierat z fínskych línií by mohli pomôcť zvýšiť popularitu európskych krátkosrstých mačiek na Slovensku a prispieť ku chovu zdravých a typovo vyrovnaných európskych mačiek s výbornou povahou.

naspäť na Články o mačkách